ปีการศึกษา
2563
โรงเรียนวัดราชบพิธ
ฐานข้อมูลนี้ เป็นฐานข้อมูลทดสอบเท่านั้น ----> ข้อมูลที่ทำการกรอก จะไม่ถูกบันทึกในฐานข้อมูลจริง
ระบบรับสมัครปีการศึกษา 2563-วัดราชบพิธ

กำหนดการรับสมัคร

ประเภท รับสมัคร สอบ
  มัธยมต้น
 
 • ห้องเรียนปกติ ม.1
 • 03 พ.ค. - 05 มิ.ย. 63 6 มิ.ย. 63
   
 • ห้องเรียนปกติ ม.1 ความสามารถพิเศษ
 • 03-12 พ.ค. 63 2 มิ.ย. 63
   
 • ห้องเรียนปกติ ม.1 เงื่อนไขพิเศษ
 • 03-12 พ.ค. 63 6 พ.ค. 63
    มัธยมปลาย
   
 • ห้องเรียนปกติ ม.4
 • 03-18 พ.ค. 63 7 มิ.ย. 63
   
 • ห้องเรียนปกติ ม.4 ความสามารถพิเศษ
 • 03-12 พ.ค. 63 3 มิ.ย. 63
   
 • ห้องเรียนปกติ ม.4 เงื่อนไขพิเศษ
 • 03-12 พ.ค. 63 7 มิ.ย. 63