ปีการศึกษา
2564
โรงเรียนวัดราชบพิธ
ระบบรับสมัครปีการศึกษา 2564-วัดราชบพิธ

กำหนดการรับสมัคร

ประเภท รับสมัคร สอบ
  มัธยมต้น
 
 • ห้องเรียนพิเศษ ม.1 โครงการนักเรียนเป็นเลิศทางวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • 19-23 มี.ค. 64 3 เม.ย. 64
   
 • ห้องเรียนพิเศษ ม.1 Mini English Program: MEP
 • 19-23 มี.ค. 64 3 เม.ย. 64
   
 • ห้องเรียนพิเศษ ม.1 โครงการนักเรียนเป็นเลิศทางวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(เพิ่มเติม)
 • 19-21 เม.ย. 64 20 พ.ค. 64
   
 • ห้องเรียนพิเศษ ม.1 Mini English Program: MEP(เพิ่มเติม)
 • 19-21 เม.ย. 64 20 พ.ค. 64
   
 • ห้องเรียนปกติ ม.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
 • 24-28 เม.ย. 64 8 พ.ค. 64
   
 • ห้องเรียนปกติ ม.1 นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
 • 24 เม.ย. - 05 พ.ค. 64 8 พ.ค. 64
   
 • ห้องเรียนปกติ ม.1 นักเรียนความสามารถพิเศษ
 • 24-27 เม.ย. 64 6 พ.ค. 64
   
 • ห้องเรียนปกติ ม.1 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
 • 24-28 เม.ย. 64 8 พ.ค. 64
    มัธยมปลาย
   
 • ห้องเรียนพิเศษ ม.4 ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(เพิ่มเติม)
 • 19-21 เม.ย. 64 20 พ.ค. 64
   
 • ห้องเรียนพิเศษ ม.4 ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • 19-23 มี.ค. 64 4 เม.ย. 64
   
 • ห้องเรียนปกติ ม.4 นักเรียนทั่วไป
 • 24-28 เม.ย. 64 9 พ.ค. 64
   
 • ห้องเรียนปกติ ม.4 นักเรียนความสามารถพิเศษ
 • 24-28 เม.ย. 64 6 พ.ค. 64
   
 • ห้องเรียนปกติ ม.4 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
 • 24-28 เม.ย. 64 9 พ.ค. 64